Skip Navigation Links
Ç'është BibleCourses?

Biblecourses.com është një përpjekje e E VERTETA PER SOT, Shkolla e Misionit Botëror, që synon t’ju ndihmojë në studimin personal të Biblës. Lutemi që materialet e publikuara këtu të ndihmojnë drejt një kuptimi më thellë të Fjalës së Perëndisë jo vetëm evangjelistët (predikuesit), por edhe ata individë që kërkojnë të mësojnë të vërtetën rreth Jezu Krishtit.Perëndia ju bekoftë ndërsa studioni Fjalën e Tij!