Skip Navigation Links

Mirëseerdhët në faqen tonë, biblecourses.com!  Shpresojmë që t'ju pëlqejë dhe t'ju ndihmojë, me anë të leksioneve dhe studimeve nga Bibla që gjenden këtu, në rritjen e besimit tuaj.

Të gjitha materialet e gjendura në këtë faqe kanë një qëllim: t'ju ndihmojnë ndërsa kërkoni të njihni të vërtetën dhe të kuptoni Fjalën e Perëndisë, Biblën, dhe t'ju pregatisin më mirë në përpjekjet tuaja për t'u mësuar të tjerëve për Jezu Krishtin.  Mund të merrni nga faqja jonë dhe të vendosni në kompjuterin tuaj (download) çdo material që gjendet aty, për përdorim në studimin personal të Biblës dhe mësimin e individëve të tjerë.  Ju kërkojmë të mos publikoni ndonjë pjesë të këtyre materialeve pa lejen tonë, ndërsa ju ftojmë t'u tregoni miqve dhe të njohurve tuaj për këtë faqe.

Faleminderit dhe Perëndia e bekoftë ditën tuaj!