Skip Navigation Links
Biblecourses.com भनेको तपाईँलाई बाइबल अध्ययन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित ट्रूथ फर टुडे वर्ल्ड मिशन स्कूलको एउटा प्रयास हो। तपाईँले धेरै वर्षदेखि धर्मोपदेश गर्दै आएको भएपनि अथवा यिशु मसीबारे सत्यको खोजी गरिरहेको भएपनि, यस साइटमा उपलब्ध सामग्रीहरूले तपाईँलाई ईश्वरको सृष्टिबारे गहन ज्ञान प्राप्त गर्ने क्रममा मार्गदर्शन गरोस भन्ने हाम्रो प्रार्थना रहेको छ।

ईश्वरको सन्देशहरू पढ्ने क्रममा तपाईँलाई उनले आशीर्वाद दिउन्!