Skip Navigation Links
तपाईँले व्यक्तिगत वा सामूहिक बाइबल अध्ययनका लागि, अथवा ईश्वरको सन्देशहरूबारे उपदेश गर्न वा शिक्षा प्रदान गर्नलाई यस साइटमा उपलब्ध सामग्रीहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ट्रूथ फर टुडे वर्ल्ड मिशन स्कूलद्वारा व्यक्त लिखित अनुमतिबिना कुनैपनि स्वरुप, कागज, विद्युतिय, वा CD-ROM/DVD-ROM माध्यमहरू लगायत तर यसैभित्र सीमित नरहने गरी, यस साइटका कुनैपनि सामग्रीहरू, अलग अलग पाठ अथवा संकलनका रुपमा पनि, तपाईँले पून प्रकाशन गर्न सक्नुहुँदैन। तपाईँले व्यक्तिगत वा सामूहिक बाइबल अध्ययनका लागि सामग्रीहरूको प्रतिलिपि बनाउनुभए अथवा छाप्नुभएमा, प्रत्येक पाठहरूलाई पूर्णतासाथ छाप्न तथा आदानप्रदान गर्ने क्रममा पाठहरूलाई सग्लो राख्न पनि हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्दछौँ।

यदि तपाईँ आफ्नो कुनै वेबसाइटबाट Biblecourses.com मा लिंक गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया माथिको लिंक आइकनको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले यो आइकनको प्रयोग गरेमा, यसलाई http://www.biblecourses.com सित लिंक गर्नुपर्नेछ। कृपया webmaster@biblecourses.com मा एउटा सन्देश पठाएर तपाईँले कहाँबाट लिंक गर्दैहुनुहुन्छ भनेर हामीलाई जनाउनुहोस्।